Na wszystkie problemy, z którymi związane są jakiekolwiek negatywne emocje, zarówno słabe jak i silne. Dlatego odpowiedź Garego Craiga brzmi – na wszystko. I choć powszechnie mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, to EFT wyłamuje się od tej zasady, stanowiąc swoisty wyjątek od reguły. W miarę rozpowszechniania się EFT w USA i innych krajach, amatorzy i specjaliści z różnych dziedzin zaczęli testować skuteczność EFT w najróżniejszych problemach i obszarach życia. Skutek okazał się pozytywny, dlatego metoda rozwija się w kolejnych krajach i zaczyna być testowana na coraz cięższych chorobach.

Do tej pory stwierdzono skuteczność EFT w leczeniu:

Depresji
Lęków i fobii
PTSD
Niskiej samooceny
Uzależnień
Alergii
Zaburzeniach jedzenia
Obsesji i kompulsji
Dysleksji
Żalu i straty
Poczucia winy
Bezsenności
Negatywnych wspomnień
Bólu
Nadużyć seksualnych
Negatywnych przekonań
Chorób natury fizycznej
Depresji
Gniewie i złości
Zaburzeń ciśnienia

Traum z okresu prenatalnego

Oraz w kreowaniu:
Sukcesu
Dobrobytu
Optymizmu
Dobrych relacji z ludźmi
Poczucia własnej wartości
Poczucia bezpieczeństwa
Osiągnięć szczytowych (w sporcie, muzyce, biznesie)