EFT
To jedna z dobrych dróg do odzyskania siebie

Na jakie problemy pomaga EFT?