EFT
To jedna z dobrych dróg do odzyskania siebie

Koncepcja EFT