EFT
Pomaga tam, gdzie wszystko inne zawiodło

Akceptujące EFT